Technický dozor investora Praha

Co budete mít na starost: 

Činnosti spojené s přípravou stavby:

 • Posouzení technologických postupů a kontrolních zkušebních plánů s ohledem na požadované termíny, náklady a proveditelnost prací.

 • Účast v procesu přípravy projektové dokumentace a harmonogramu projektových prací, usměrňování rozpracované projektové dokumentace dle záměru investora.

 • Účast na pravidelných poradách o postupu projektových a přípravných prací.

 • Posouzení projektové dokumentace zpracované týmem investora a týmem zhotovitele.

Činnosti spojené s prováděním stavby:

 • Kontrola provádění přípravných prací, spojených se zahájením prací zhotovitele a přímých dodavatelů.

 • Účast na poradách se zhotoviteli, projektantem, klientem a přímými zhotoviteli klienta.

 • Organizace protokolárních přejímek a předávání staveniště zhotovitelům.

 • Kontrola procesu výstavby v souladu s požadavky investora

 • Kontrola plnění podmínek stavebního povolení.

 • Sledování kvality prací a jejich souladu se specifikacemi. 

 • Kontrola procedur řízení jakosti zhotovitelů.

 • Kontrola částí, které budou dalším postupem zakryty nebo budou nepřístupné. 

 • V případě potřeby spolupráce při zajištění objektivních laboratorních zkoušek, nezávislé expertizy a kontrolního měření. 

 • Kontrola vedení stavebního deníku.

 • Zabezpečení povinností klienta při přebírání a zkouškách dokončených částí.

 • Kontrola postupu prací a dodávek.

 • Zprávy o vývoji výstavby.

Činnosti spojené s dokončováním stavby:

 • Kontrola úplnosti a ověření dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Dohled na zajištění zkoušek, měření a přejímek, potřebných pro kolaudaci.
 • Sestavení požadavků na přejímky, zkoušky a měření, organizace a účast na nich.
 • Zavedení systému pro konečné přejímky a jejich organizace: Sestavení požadavků na konečné přejímky jednotlivých souborů prací a organizační zajištění přejímek.
 • Dohled na odstraňování vad a nedodělků, řešení reklamací.
 • Evidence a klasifikování vad a nedodělků a řízení a kontrola jejich odstraňování.
 • Vedení záznamů o reklamacích, řízení a kontrola odstraňování reklamací.
 • Dohled a spolupráce při přípravě zajištění kolaudace.
 • Účast v procesu kolaudačního řízení dle potřeb projektu.

Co potřebujete práci?

 • Dobré analytické, technické i komunikační schopnosti a podobné nastavení jako my – férovost, loajalita, profesionalita.
 • SŠ/VŠ vzdělání ve stavebním oboru
 • Perfektní znalost a orientace v projektové dokumentaci
 • Práce s PC (MS Office, Project, Teams, AutoCad apod.)
 • Zkušenosti na pozici TDI nebo stavbyvedoucího.
 • Autorizace v oboru výhodou.

Pojďte pracovat s námi

Zaujala vás pozice? Napište Mirce - mirka.fojtu@proficheck.cz