PRO DEVELOPERY

      Pomáháme lidem k co nejlepšímu bydlení. Bydlení je Bytecheck
 

10 let +

aktivity na trhu

9.000+

přejímek bytů
a rodinných domů

33+

průměrný počet chyb, které najdeme při kontrole nemovitosti 

Proč jít do projektu
s námi?

- „Další oči“ při práci na projektu.
- Minimalizace problémů s kvalitou bytů.
- Omezení reklamací.
- Finanční a časové úspory.
- Ještě větší kredit před zákazníkem.
- Děláte něco navíc. Pečujete.
- Odlehčení vašim manažerům.
- Ve výsledku spokojenější klient.

Bytecheck
Best Practice

- Zkontrolujeme projekt

- Implementujeme Bytecheck Best Practice

- Zabezpečíme bezproblémové přejímky

Co je to Bytecheck Best Practice?

Soubor optimalizačních opatření v projektu rezidenční budovy - zejména z pohledu koncového uživatele bytu.

Zkontrolujeme projekt co do povinných i nepovinných parametrů ze zákona / norem. Postupujeme podle našeho checklistu.

Řešení typických problémů novostaveb, vzešlé z kontrol více než 10.000 bytů a rodinných domů.

Pomůcka pro tým developera, aby se vyvaroval zbytečných chyb, omylů a nedorozumění při plánování a stavbě rezidencí.

Metoda, jak přesněji definovat požadavky na výstavbu = zpřísnit nebo naopak zmírnit požadavky norem a specifikovat konkrétní parametry, které nikde definovány nejsou.

Jak vše funguje?

Předáte nám rozpracovaný projekt

Náš tým projekt podrobí základní kontrole a prověří ho z pohledu Best Practice.

Tým = PM, inspektoři, specialisté: PBŘ, ZTI, HVAC, ELE/SLP.

Sepsání do dokumentu – po profesích, v bodech, s názornou dokumentací.

Kontrola zapracování Best Practice při dokončení projektu

1. Základní kontrola projektu

Kontrola chyb projektu. Zkontrolujeme projekt co do povinných i nepovinných parametrů ze zákona / norem.

2. Oponentura projektu

Shromáždili jsme požadavky na kvalitu a zpracování budov, kterou lidé preferují = co si představují jako optimální bydlení. Kde je to z tohoto pohledu v nesouladu nebo kde to nemají developeři, architekti
a stavební firmy jasně specifikováno (a neupravuje to žádná norma nebo vyhláška či je to jinak nejasné), tam to definujeme my. Části norem uděláme závaznými, některé pasáže vypustíme, máme podrobné obrázky, diagramy, postupy, data a parametry. Je možné postupovat podle checklistu.

3. Optimalizace

Ne všechny problémy byly na trhu pojmenovány. Proto podrobíme projekt oponentuře a vyhledáme neduhy projektu, které by jeho obyvatelům vadily. Není možné postupovat podle checklistu.

S každou další optimalizací zlepšujeme Best Practice pro další budovy – umísťujeme řešení problémů do dalších revizí BBP.

+ Bonus – Value engineering

Provedeme průzkum, při kterém vyhledáme potenciální úspory, pokud je objevíme. Při zachování uživatelského standardu.

Cílem tedy není, abychom jen vzali dokument BBP a přiložili jej k projektu. Ale celý team se musí na projekt zaměřit, najít jeho problémy, musí je obhájit před zpracovateli a developerem a musí jejich řešení dostat do projektu, aby se nemusel celý náročně přeprojektovat.

Vybrané referenční projekty

Certifikát kvality

Vydáme pro každý byt úspěšně dokončeného projektu.

●  Podmínkou vydání certifikátu je kontrola úspěšných oprav
zásadních vad a nedodělků našimi inspektory.

●  Je to součást služeb TDI, kdy máme relativně přímou kontrolu
nad kvalitou výstavby.

Těšíme se na spolupráci

"Nabízíme „další oči“. Minimalizujeme problémy s kvalitou bytů. Minimalizujeme reklamace. Přenášíme na sebe část zodpovědnosti - odlehčíme developerovi. Máme zkušenosti - stavíme podle BBP stovky bytů (JRD, Smíchov City). S námi také získáte ještě větší kredit před zákazníkem. Děláte něco navíc. Pečujete o zákazníky."

Ing. Pavel Štáf, MRICS
jednatel

Lucie Bretšnajdrová
provozní ředitelka